Canon

Kontaktoplysninger:

Kim B. Pedersen,  kbp@canon.dk , Tlf. 20 24 55 83

Jesper Hollegaard, jhr@canon.dk, Tlf. 23 62 53 73

Produkter, der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint:

EPi – Fjernprint-løsning til elektronisk håndtering af forsendelser, der skal beriges med anden standard-information inden afsendelse. Primært dedikeret til håndtering af patientindkaldelser, men anvendes også til f.eks. ansættelsesbreve. Fjernprint via eget nuværende produktionsudstyr eller den fællesoffentlige fjernprintløsning.

Kunder der bruger produktet:

Region Syddanmark: Sygehus Sønderjylland & Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus.
Region Midt: Hospitalsenhed Vest

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint:

Integration til Digital Post og NemSMS (ultimo 2012) samt den fællesoffentlige REST-snitflade.