CSC

Kontaktoplysninger:  

Ulf Rahbek: urahbek@csc.com
www.csc.com/dk                    
             

Produkter, der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint:

CSC leverer ESDH-systemerne ScanJour Captia, SI Public 360 & GoPro Portal. I alle ESDH-systemer indgår, som standard, fuld integration til e-mail systemer. Som supplement til GoPro Portal tilbydes, som tilkøbsmoduler, integration til hhv. Dokumentboks og e-boks.

Kunder, der benytter produktet:

Følgende kunder har som standard fuld integration til e-mail-systemer:

Forsvaret, SKAT, Justitsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriets Departement, Beskæftigelsesministeriet, Kulturministeriet, Frederikssund Kommune, Horsens Kommune, Gentofte Kommune, Holstebro Kommune, Færdselsstyrelsen, Miljøministeriet, Landsskatteretten, Socialministeriet, Fødevareministeriet, FødevareErhverv, Transportministeriet, Statens Luftfartsvæsen, Sikkerhedsstyrelsen, Styrelsen for Internationale Uddannelser, Danmarks Jordbrugsforskning & Region Hovedstaden.              

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint:

CSC har som supplement til GoPro Portal planlagt tilkøbsmodul til NemPost. Denne forventes tilgængelig i juni 2012.