CGI

Kontaktoplysninger:

Henvendelser vedrørende GLR/CHR og Jagtportalen:
Michael Hermansen
E: michael.hermansen@cgi.com
M: 21 71 73 74

Henvendelser vedrørende Output Management services:
Mogens Christensen
E: mogens.christensen@cgi.com
M: 21 71 73 08

Generel information:
www.cgi.dk 

Produkter, der integrerer til Digital Post, NemSMS og Fjernprint:

GLR/CHR er navnene på de to landbrugsregistre, der hos NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen er med til at sikre en bæredygtig og sikker fødevareproduktion. De 17 systemer, der p.t. indgår i GLR/CHR, er vigtige værktøjer for ca. 67.000 brugere. GLR/CHR er integreret til Digital Post.  

CGI har udviklet og implementeret Jagtportalen, der er en moderne it-løsning til håndtering af de ca. 170.000 jagttegnsberettigede i Danmark. En del af løsningen er selvbetjeningsportalen ’Mit Jagttegn’. Via www.jagttegn.dk eller www.borger.dk kan en jæger med NemID logge på sin personlige side. Jægerne kan modtage elektroniske dokumenter via Digital Post. Jagttegns-administrationen benytter fortsat papirbaseret kommunikation – f.eks. ved udsendelse af fysiske jagttegn. CGI varetager via en underleverandør den samlede print- og forsendelsesopgave.
 
CGI tilbyder en lang række Output Management services – håndtering af fysisk og elektronisk kommunikation til kunder og borgere. 

Kunder, der benytter produktet:

Fødevarestyrelsen: det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)
NaturErhvervstyrelsen: det Generelle LandbrugsRegister (GLR)
Naturstyrelsen: Jagtportalen

Fremtidige planer vedr. integration til Digital Post, NemSMS og Fjernprint:    

CGI er med til at underbygge digitaliseringen af den offentlige sektor og udvikler løbende systemer, der integrerer til Digital Post og Fjernprint. CGI har indgående erfaring med at levere til offentlige kunder – herunder at udvikle og implementere it-løsninger, der sikrer digital kommunikation med borgerne.