Fjernprint

Digitaliseringsstyrelsen indgik en fællesoffentlig fjernprintaftale med Strålfors Connect i opstartsfasen af Digital Post.

Formålet var at sikre en smidig overgang for myndighederne. Nu betragtes opstartsfasen som afsluttet, og ansvaret for valg af leverandør pålægges derfor de enkelte myndigheder.

Løsningen blev stillet til rådighed under en rammekontrakt, som alle myndigheder kunne købe på. Den 10. februar 2017 ophører rammeaftalen med Strålfors Connect, og kontrakten bliver ikke genudbudt.

Myndigheder har herefter selv har ansvaret for, at indgå en aftale med en leverandør om en løsning til håndtering af manuelle enkeltforsendelser.

Hvad kan myndigheder gøre?

Myndigheder, der har et behov over den statslige eller kommunale udbudsgrænse, skal finde et alternativ til den nuværende FP Connect rammeaftalen. Myndighederne kan vælge at afvikle et udbud, eller benytte sig af mulighederne i SKI 02.19. Udbudsgrænserne fremgår af ”Ret og regler” på www.udbudsportalen.dk.

Myndigheder, der har et behov under den statslige eller kommunale udbudsgrænse kan ligeledes undersøge mulighederne i SKI 02.19, eller de kan vælge en af de leverandører, der er på markedet.