Løsninger og teknik

For at sende og modtage Digital Post skal myndigheden være tilsluttet. En række løsninger understøtter dette.

Digital Post

Myndigheden skal være tilsluttet Digital Post for at modtage Digital Post henvendelser fra borgere og virksomheder. Dette kan gøres ved at installere en sikker mail løsning eller ved direkte integration til esdh- og fagsystemer. 

Tilslutning af Digital Post

Myndigheden skal også modtage post som virksomhed, dvs. Digital Post fra andre myndigheder.

Endeligt skal myndigheden tilslutte en løsning for at kunne sende Digital Post til virksomheder og borgere. Der findes en række snitflader til den digitale postløsningen, der fx håndterer integration til masseforsendelsessystemer og direkte integration til fagsystemer.


NemSMS

Myndigheder har mulighed for at sende sms-påmindelser til tilsluttede borgere og virksomheder.


Meddelelsesformater

Digitaliseringsstyrelsen har udgivet specifikationer til formater for medsendelse af data om forsendelsen. Det drejer som om attentionformat med oplysninger, der peger ned i den modtagende organisation og sagsdokumentformat med oplysninger om dokumenterne i meddelelsen jf. sags- og dokumentstandarderne.


Leverandører

Meddelelsesinfrastrukturen, dvs. ovenstående løsninger, implementeres i praksis i samarbejde med en række leverandører. Digitaliseringsstyrelsen har en løbende dialog med disse leverandører, centreret omkring leverandørnetværket. Se desuden overblikket over leverandører, der integrerer til Digital Post.