Tilslutning af nye myndigheder

En myndighed skal for at kunne blive tilsluttet Digital Post/NemSMS-løsningen være omfattet af rammekontrakten mellem Digitaliseringsstyrelsen og e-Boks. Pr. 1. februar 2016 kan nye myndigheder tilsluttes.

Digitaliseringsstyrelsen har indgået kontrakten på vegne af kommuner, regioner, statslige myndigheder og statslige institutioner.

Bekendtgørelsen om offentlige afsendere definerer hvilke myndigheder, der er indgået kontrakt på vegne af, og som dermed kan tilsluttes Digital Post med virkning fra 1. februar 2016.

De konkrete myndigheder, som er omfattet af kontrakten står nævnt i bilag 1a, 1b og 1c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014.

Såfremt der opstår tvivl, skal der rettes henvendelse til e-Boks (Der er tekstboks på artikelsiden med kontaktoplysninger)

Kom godt i gang med Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning I gang med Digital Post og Nem SMS med Digital Post, hvor myndigheder kan danne sig et overblik over Digital Post, tilslutning og opsætning af løsningen, og hvor der findes yderligere vejledning.

Derudover findes en vejledning, som informerer om, hvordan myndigheder kan gøre sig klar til implementering af Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at vejledningerne læses igennem inden selve tilslutningen foretages.

Find link til vejledningerne nederst på siden.

Kort om tilslutning til Digital Post

Myndigheden skal igennem følgende trin for at kunne sende og modtage Digital Post:

Tilslutningsproces Digital Post

Første trin er, at myndigheden anmoder om tilslutning til Digital Post ved at gennemføre en anmodningsproces, som startes ved, at myndigheden anmoder om adgang til Digital Post Administrationsportalen. Dette kræver en nemID medarbejdersignatur.

Anmodningsprocessen resulterer i, at myndigheden får tilsendt en tilslutningsaftale i myndighedens digitale postkasse på virk.dk, som skal returneres i underskrevet stand. Myndighedens profil aktiveres herefter af e-Boks og administratoren af Administrationsportalen får tilsendt en e-mail. Der kan derefter arbejdes videre med trin 2 til 6 i tilslutningsprocessen.

Hvor findes hjælp?

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med e-Boks udarbejdet en række vejledninger, som Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at myndighederne orienterer sig i. Derudover er der mulighed for at kontakte e-Boks for hjælp og vejledning til at få myndigheden tilsluttet DP-løsningen.

Bistand til integration til Digital Post og NemSMS samt hjælp til anvendelse af administrationsportalen faktureres efter medgået tid, medmindre der er tale om en fejl hos e-Boks. Bistand faktureres pr. påbegyndt ¼ time til en timepris på 830,- kr.

Åbningstider: kl. 9.00-15.30 alle arbejdsdage

Kontaktoplysninger

Find vejledninger

Vi har samlet alle vejledninger til Digital Post. Myndigheden kan finde de nævnte vejledninger på nedenstående link. Vi anbefaler at myndigheden læser:

  • Kom godt i gang med Digital Post 
  • Implementeringsvejledningen
  • Tilslutningsinstruks
  • Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen (Anmodning om tilslutning)

Digital Post vejledninger