Husk at opdatere kontakthierarkiet i Digital Post

Alle offentlige myndigheder skal huske at vedligeholde kontakthierarkiet i Digital Post. Få fem gode råd til, hvordan I gør.

Som offentlig myndighed har I ansvaret for at vedligeholde kontakthierarkiet i Digital Post – også kaldet adressebogen. Det betyder, at I ved alle organisationsændringer – både ressortomlægninger og interne organisationsændringer - skal huske at vurdere, om kontakthierarkiet skal opdateres. 

Fem gode råd til, hvordan I gør

Her er fem gode råd til, hvordan I gør:

  1. Sørg for, at ansvaret for kontakthierarkiet i Digital Post er entydigt placeret i et kontor hos jer
  2. Lav regelmæssigt en vurdering af kontakthierarkiet, som er udstillet i Digital Post på hhv. borger.dk og virk.dk
  3. Lav altid en vurdering af kontakthierarkiet, når der har været store interne organisationsændringer
  4. Opdater altid kontakthierarkiet, hvis myndigheden skifter navn
  5. Særligt for statslige myndigheder: Ved ressortomlægninger skal det modtagne ministerområde sørge for, at nye styrelser bliver etableret i kontakthierarkiet.