Kanalstrategi

Har din myndighed brug for hjælp til en kanalstrategi?

En kanalstrategi går kort fortalt ud på, at myndigheden skal beslutte, hvordan kommunikationen med borgerne og virksomhederne skal foregå. Fokus på denne side er primært på den skriftlige kommunikation mellem myndigheder, borgere og virksomheder, men det er vigtigt, at beslutningerne om den skriftlige kommunikation er en del af myndighedens samlede kanalstrategi.

Med målet i Digitaliseringsstrategien om at 80 % af kommunikationen i 2015 skal foregå digitalt, er en del af myndighedernes kanalstrategi givet på forhånd. Med Lov om offentlig digital post er der desuden nogle konkrete rammer for myndighedernes udformning af kanalstrategien i forhold til den skriftlige kommunikation, idet myndighederne skal sende mest muligt post digitalt, og at myndighederne skal kunne modtage post fra borgere og virksomheder i den digitale postkasse. Hvordan myndighederne konkret udformer deres kanalstrategi, er dog op til den enkelte myndighed.

Digital Post i kanalstrategien
Kanalstrategiens anvisninger om den skriftlige kommunikation og brugen af Digital Post, bør baseres på kommunens arbejde med business casen for Digital Post og opfølgning og gevinstrealisering.

For at realisere gevinsterne ved digitalisering af breve og gøre arbejdsgangene enklere, er det en god ide at afklare nedenstående spørgsmål som en del af kanalstrategien.

Send post effektivt og digitalt
• Hvordan og hvor skal Digital Post anvendes?
• Hvordan skal digital post og myndighedens selvbetjeningsløsninger supplere hinanden?

Få digitale tilbagesvar fra borgerne
• Hvordan og i hvilke sammenhænge skal borgere og virksomheder kontakte myndigheden via Digital Post?