Business case

Formålet med at udforme en business case er at illustrere de økonomiske gevinster, der findes ved at overgå til digitalisering. Desuden kan business casen benyttes til at følge op på, om din myndighed realiserer gevinsterne ved digital post.

Hermed er fokus rettet mod de gevinster, som din myndighed kan realisere ved at sende breve effektivt og digitalt og derved opnå besparelser på materialer og porto samt arbejdstid, når arbejdsgange vedr. post effektiviseres.
 
Omfanget og detaljeringsgraden af en business case varierer i forhold til løsningens størrelse og kompleksitet. Du kan med fordel starte med at lave en light version af business casen for at estimere, om der bliver tale om et rentabelt projekt.
 

 

Den fællesoffentlige business case

I 2010 udgav Finansministeriet den fællesoffentlige business case ”Digitalisering af offentlige breve og dokumenter”. Du kan læse mere i boksen til højre. Generelt viser den fællesoffentlige business case, at myndigheder kan spare ca. 6 kr. pr. masseforsendelse og ca. 20 kr. pr. enkeltforsendelse.

For at udregne business casen for din myndighed har du brug for at vide:
  • hvor mange breve sender myndigheden?
  • hvor mange omkostninger er der årligt på porto?
  • hvor mange breve er hhv. masseforsendelser og enkeltforsendelser?
  • hvor stor er andelen af hhv. borgere og virksomheder, der modtager post?

Når du kender tallene for disse fire områder, så kan du indtaste dem i regnearket (xls)

OBS: gem en lokal kopi af regnearket første gang du åbner det. Ved anden åbning kan du risikere, at den åbner skrivebeskyttet. Hvis dette sker, så slet dine cashed filer i browseren. Vi arbejder på at finde en mere stabil løsning.
 
Mangler du et eksempel på en business case? Læs business casen fra Næstved Kommune  (pdf)
 
Der er udviklet en statslig business case-model til it-projekter. Læs mere om business case-modellen.