Anvendelse af flere postsystemer

Digitaliseringsstyrelsen er bekendt med, at nogle myndigheder ud over Digital Post anvender andre postsystemer i deres kommunikation med borgerne.

Anvendelse af andre postsystemer forudsætter, at borgeren giver samtykke til at anvende sådanne postsystemer. 

For at sikre, at borgeren ikke går glip af post fra det offentlige anbefaler Digitaliseringsstyrelsen følgende: 

I forbindelse med afgivelsen af samtykke til andre postkasser end Digital Post, bør borgeren tydeligt gøres opmærksom på, at anvendelsen ikke fritager borgeren for tilslutning til Digital Post. Herunder bør borgeren gøres opmærksom på, at borgeren fremover vil have tre postkasser, hvortil der kan blive fremsendt post fra offentlige myndigheder: 
  • Den fysiske postkasse
  • Digital Post
  • Den postkasse, som borgeren og den pågældende myndighed, har aftalt at anvende. (Fx NemPost)
Er borgeren allerede tilsluttet et supplerende postsystem, bør borgeren ved anvendelse af dette supplerende postsystem informeres om, at anvendelsen ikke fritager for tilslutning til Digital Post og at borgeren fremover har tre postkasser, som nævnt ovenfor.