Brug af Digital Post på virk

Hvis myndigheden ønsker at de medarbejdere, der skal tjekke posten, gør dette på virk.dk, skal de have adgang til Digital Post på virk.dk, og skal derfor være oprettede som brugere på virk.dk. Dette kræver følgende:

  1. Den ansatte skal have tildelt en medarbejdersignatur. 
  2. Den ansatte skal oprette sig selv som bruger på virk.dk. 
  3. Den ansatte skal have tildelt adgang til myndighedens virksomheds-indbakke på virk.dk.

Det er muligt for myndigheden at anvende fintmaskede sorteringsmekanismer i web-interfacet på virk.dk. Myndigheden kan derfor i princippet vælge at opsplitte den indkommende post på mapper og give forskellige medarbejdere adgang til de mapper, der er relevante for dem.

Myndigheden bør dog overveje, om ikke de muligheder, der er for at hente indholdet fra virk.dk ned i egne systemer, er så gode, at denne løsningsmodel er mere relevant. Det gør sig særligt gældende, hvis myndigheden ønsker at arbejde med en mere avanceret sortering af posten.

Medarbejdersignatur
Man vil typisk kunne få en medarbejdersignatur ved henvendelse til myndighedens it helpdesk.

Brugerprofil på virk.dk
Når den ansatte har fået tildelt en medarbejdersignatur, kan vedkommende logge på virk.dk. Første gang man logger på, skal man oprette en brugerprofil. Når dette er gjort har brugeren basis-rettigheder på virk.dk

Adgang til virksomhedens indbakke på virk.dk
Når man har adgang til virk.dk, skal man søge om adgang til myndighedens indbakke. Man klikker på ”Digital postkasse”. Hvis man er logget på, vil man få at vide, at man ikke har rettigheder til at tilgå digital post på virk.dk. Herefter kan man anmode administratoren om at blive oprettet i den digitale postkasse. Når administratoren logger på næste gang, fremgår det, at en bruger anmoder om at blive digital post-bruger.

Læs mere om Brug af Digital Post på virk.dk i Vejledning til myndigheder om Digital Post til virksomheder (pdf).