Modtagelse af breve

Da de fleste offentlige myndigheder størrelsesmæssigt svarer til ganske store virksomheder, har myndighederne ofte behov for relativt avancerede muligheder for at kunne håndtere posten.

Det er vigtigt, at myndigheden allerede før tilslutningen til Digital Post på virk.dk har taget stilling til, hvordan man vil modtage den post, som myndigheden kommer til at modtage i Digital Post. Når dette er besluttet, kan systemerne sættes op alt efter myndighedens valg.

Der er derfor etableret mulighed for at myndighederne kan:

  • Sortere og arkivere digital post på Virk.dk. 
  • Styre brugernes adgang til virksomhedens digitale postkasse på Virk.dk. 
  • Videresende Digital Post til egne systemer.

Det er på virk.dk muligt vælges mellem to forskellige opsætninger af Digital Post: 

  • Standardfunktionalitet: Simpel brugerstyring. 
  • Udvidet funktionalitet: Kompleks brugerstyring er mulig.

Anvendes web–interfacet til at modtage digital post, skal man tage stilling til, om man vil benytte den udvidede eller den simple funktionalitet til posthåndtering. For mindre myndigheder vil den simple funktionalitet (Standardfunktionalitet) formodentlig være nok medens større myndigheder med fordel kan anvende den udvidede model (Udvidet funktionalitet).

Det er op til den enkelte myndighed at vurdere, hvilken måde der er mest hensigtsmæssig for myndigheden. Som hovedregel vil det imidlertid for kommuner, regioner og visse statslige myndigheder formentlig være mest effektivt at få indholdet fra den digitale postkasse hentet ned i egne systemer. Dels er udfordringen om beskyttelse af fortrolige personfølsomme data løst på den måde. Dels vil man kunne benytte den eksisterende kommunikationsinfrastruktur og bemanding.