Digital kommunikation mellem myndigheder

Den 1. november 2014 blev det obligatorisk for borgere og virksomheder at kunne modtage post via Digital Post. Reglerne i Lov om Offentlig Digital Post kan imidlertid ikke overføres direkte til kommunikation mellem myndigheder, og der er derfor behov for at synliggøre mulighederne for denne kommunikation.

Digital kommunikation mellem myndigheder er ikke reguleret efter Lov om Offentlig Digital Post, men følger forvaltningslovens almindelige principper og god forvaltningsskik. Det er Digitaliseringsstyrelsens vurdering, at kommunikationen mellem offentlige myndigheder skal være hensigtsmæssig for både afsender og modtager og skal foregå sikkert og rettidigt, jf. bl.a. e-Dag2-aftalen samt at den almindelige digitale udvikling i myndighedskommunikationen som udgangspunkt bør ske digitalt.

Det er Digitaliseringsstyrelsens anbefaling, at offentlige myndigheder i den gensidige kommunikation gør brug af en eller begge af de to tilgængelige kommunikationskanaler sikker e-mail og Digital Post. I tilfælde af tvivl om, hvilken kanal, der bør anvendes, vurderes det, at det er den sagsansvarlige myndighed, der bør sikre, at kommunikationen sker digitalt samt beslutte, om det er sikker e-mail eller Digital Post, der er hensigtsmæssig at anvende for den enkelte sag.

Se nedenstående beskrivelse af de to kanaler

Digital Post er erfaringsmæssigt velegnet ved indledende kontakt mellem myndigheder, da der ikke findes et autoritativt kontaktregister over e-mail-postkasser. Derudover er en fordel ved Digital Post, at løsningen både kan anvendes, når der kommunikeres med myndigheder, og når der kommunikeres med borgere og virksomheder.

 

Sikker e-mail er gratis og velegnet ved løbende kommunikation, der er aftalt på forhånd, og hvor parterne kender de specifikke kontaktpostkasser. Hvis det understøttes af begge parter, kan der også sendes forsendelser med store filer. En del myndigheder anvender herudover en teknisk løsning kaldet ”tunnel-mail”, der bevirker, at kommunikationen mellem medarbejdere på tværs af myndigheder sker krypteret.