Principafgørelse fra Ankestyrelsen

Når en borger har tilmeldt sig Digital Post, kan myndigheder begynde at sende digital post til personen. Dog har en offentlig myndighed, der skifter fra udsendelse af traditionel post til digital post, en særlig vejledningsforpligtelse overfor borgerne. Det fremgår af en principafgørelse fra Ankestyrelsen.

Reglerne i Lov om Offentlig Digital Post betyder, at retsvirkningen af post, der er sendt digitalt, er lige så bindende som post, der er sendt som fysisk brev. Det er derfor borgerenes eget ansvar at holde øje med, om de har modtaget digital post fra det offentlige, når de har tilmeldt sig Digital Post.

Dog har Ankestyrelsen i en principafgørelse den 28. november 2013 fastslået, at to enlige forsørgere havde ret til børnetilskud, som Udbetaling Danmark havde stoppet, fordi de to borgere ikke havde bekræftet deres status som enlige. Borgerne, der var tilmeldt Digital Post, havde hidtil modtaget fysiske breve om, at de skulle sende en erklæring om status som enlig forsørger. Da Udbetaling Danmark begyndte at sende disse breve digitalt, overså borgerne i begge tilfælde brevene i deres digitale postkasser – herunder også rykkere og afgørelsen om, at de havde mistet tilskuddet, der alle blev sendt digitalt. 

Ankestyrelsens afgørelse fastslår, at det under disse omstændigheder var undskyldeligt, at borgerne ikke bekræftede deres status som enlige. Ankestyrelsens begrundelse er, at Udbetaling Danmark på forhånd burde have vejledt borgerne om, at de fremover ville modtage brevene digitalt. Ankestyrelsen angiver ikke, hvornår en vejledning er fyldestgørende, men slår fast, at en sådan vejledning ikke kun bør udsendes digitalt. Det afgørende for Ankestyrelsens principafgørelser var, at borgerne berettiget havde en forventning om, at de fortsat ville modtage papirpost fra Udbetaling Danmark. Det tillagdes også vægt, at borgeren ikke forud for ændringen var blevet vejledt om betydningen af jævnligt at kontrollere deres digitale postkasse.

Læs mere om, hvordan myndighederne bør forholde sig til afgørelsen fra Ankestyrelsen (pdf).