Implementering af Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen vejleder myndighederne i sende og modtage Digital Post.

Siden 1. november 2013 har offentlige myndigheder sendt Digital Post til virksomheder. Siden 1. november 2014 har offentlige myndigheder sendt Digital Post til alle borgere over 15 år med CPR-nummer, som ikke er blevet fritaget. 

Modtag og besvar Digital Post

Myndigheder skal kunne modtage og besvare digital post fra både borgere, virksomheder og myndigheder:

  • Digital Post fra borgere og virksomheder
    Myndigheder skal kunne kontaktes af borgere via borger.dk og af virksomhederne via virk.dk. Myndigheder skal kunne kontaktes af borgere via kontakthierarkiet på borger.dk og af virksomhederne via virk.dk. Opsætning sker via e-Boks administrationsportalen og denne post sendes direkte til myndighedernes egne mail-systemer.
  • Digital post fra andre myndigheder (digital postkasse) 
    Siden 1. november 2013 har alle myndigheder haft en digital postkasse på virk.dk til modtagelse af post fra myndigheder.
    Den digitale postkasse tjekkes på virk.dk, eller myndigheden kan vælge at få posten videresendt til egne systemer. Opsætning sker på virk.dk.

  • Der er hjælp at finde på www.virk.dk/postkasse