Tilgængelighed

Med digitaliseringen af breve skabes der bedre muligheder for at øge tilgængeligheden for handicappede.

Et brev indeholder typisk forskellige tekstelementer (adressefelt, titel, brødtekst, sagsreferencer o.lign.). Det er vigtigt, at alle disse elementer er tilgængelige og kan tilgås og/eller oplæses af kompenserende udstyr på en meningsfuld måde.

De vigtigste ting i et brev er, at:

  • Overskrifter er markeret som overskrifter
  • Billeder, grafer o.l., der har betydning for læsningen, har en sigende alternativ tekst
  • Væsentlig tekst for modtageren er ikke placeret i side-hoveder eller –fødder. Slet ikke, hvis brevet skal konverteres til pdf

Med en fjernprintløsning vil et brev, der sendes i Digital Post i dag, typisk ikke kunne bevare opmærkningen af overskrifter eller de alternative tekster til billeder. Ofte er breve dog så tilpas korte, at de stadig vil være læsbare uden opmærkningen, og der er også kun undtagelsesvist billeder i brevene. Derfor er det mest centrale at sikre, at sagsreferencer og lignende ikke er placeret i sidehovedet. Kontakt eventuelt den, der er ansvarlig for dokumentskabelonerne i din organisation for at høre nærmere.

   

Læs mere om, hvordan du sikrer tilgængeligheden af dine digitale breve og skabeloner i Implementeringsvejledningen: Digital Post