Sikkerhed

Hyppige sikkerhedsspørgsmål til Digital Post

Hvordan møder borgere og virksomheder Digital Post/NemSMS?

Den digitale postkasse og NemSMS er en integreret del af borger.dk og virk.dk. Her kan de se deres digitale postkasse ved at logge på med digital signatur eller NemID og klikke på fanebladet "Post".
Den post, som borgere og virksomheder ser på borger.dk og virk.dk (og på myndighedernes hjemmesider, hvis myndighederne vælger at yde denne service), er identisk med den post, som de kan læse i deres e-Boks. Der er altså kun én digital postkasse, men flere indgange til postkassen. Sletter man derfor noget i sin digitale postkasse fx på borger.dk, er det også slettet i e-Boks og omvendt.

På borger.dk og virk.dk kan borgere og virksomheder sammen med deres digitale post også finde alle landsdækkende selvbetjeningsløsninger. Dermed har borgere og virksomheder én samlet indgang til det offentlige. Borgere og virksomheder kan som en ekstra service på borger.dk/virk.dk tillige vælge at se post fra private afsendere (dvs. få adgang til hele deres e-Boks). Visning og modtagelse af post fra private afsendere kræver, at borgeren/virksomheden indgår separat samtykke ift. e-Boks.
Myndighederne har også mulighed for at udstille løsningen på egen hjemmeside, så borgere og virksomheder kan se deres digitale post fra det offentlige og det private – fx på kommunens hjemmeside.


Er den digitale post/NemSMS-løsning sikker?

Digital post: Ja, al kommunikation via denne løsning er krypteret. Og borgeren kan kun tilgå sin digitale post fra det offentlige med sin digitale signatur eller NemID.

NemSMS: Nej. Det er dog tilladt at sende beskeder og påmindelser med personfølsomt indhold via NemSMS. Blot må SMS'er ikke indeholde cpr-nummer.


Hvad har Ombudsmanden sagt om Digital Post?

Der har været sat spørgsmålstegn ved, om det er problematisk, at man ved reorganisering af offentlige myndigheder kan rette i navnet på afsenderen i Digital Post. Funktionaliteten giver borgeren nemmere mulighed at finde frem til en relevant myndighed.
Ombudsmanden har i den forbindelse bedt om en udtalelse fra Digitaliseringsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen afgav den 20. februar 2014 en udtalelse til ombudsmanden, der i sit svar har meddelt, at han ikke har grundlag for at foretage sig yderligere i sagen. Ombudsmanden vurderer dette på baggrund af, at det ikke er muligt at ændre i selve indholdet af de breve, som er udvekslet mellem borgere og myndigheder.

På baggrund af dette bibeholder Digitaliseringsstyrelsen den nuværende tekniske løsning.


Har myndigheder adgang til borgerens/virksomhedens digitale post?

Nej. Myndigheden kan hverken se, slette eller flytte borgerens/virksomhedens digitale post.
Den enkelte myndighed vil dog i egne systemer kunne se de forsendelser, som myndigheden har afsendt.


Hvem har adgang til NemSMS-registeret over tilmeldte telefonnumre?

Kun de offentlige myndigheder, der er tilmeldt NemSMS, har adgang til registeret over tilmeldte mobiltelefonnumre.