SMS-advisering sent om aftenen eller nat

Under større udsendelser af sms-advisering på Digital Post kan du opleve at modtage en sms udenfor den normale udsendelsesperiode fra kl. 08 - 21.30.

Dette kan skyldes, at SMS-køen ikke kan afvikles hurtigt nok ved den sidste udsending kl. 21.30, fx ved større udsendelser af Digital Post.  

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at afdække muligheden for øget kapacitet af udsending af adviserings-sms, hvilket kan mindske risikoen for at modtage sms sent på aftenen eller nat.

Vi er i løbende dialog med vores udbyder af sms-gateway samt vores leverandør e-Boks, der står for afleveringen til sms-gateway.  

Andre årsager til, at sms-advisering kommer senere frem, kan være:

  • Der kan opstå netværksproblemer hos din egen teleudbyder.
  • Der kan opstå problemer med terminalen på din mobiltelefon.  
  • Du har været udenfor netværksdækning.