SMS-advisering

Borgere modtager en SMS når de modtager ny Digital Post fra det offentlige ved at angive et mobil-nummer ved tilmelding til Digital Post eller under menu-funktionen indstillinger.

Tidligere har det været op til den enkelte afsendende myndighed, om der skulle sende en SMS til borgeren ved ny post, men siden august 2014 har alle myndigheder været automatisk tilsluttet.

Under større udsendelser af sms-advisering på Digital Post kan borgeren opleve at modtage en sms udenfor den normale udsendelsesperiode fra kl. 08 - 21.30.

Dette kan skyldes, at SMS-køen ikke kan afvikles hurtigt nok ved den sidste udsending kl. 21.30, fx ved større udsendelser af Digital Post.  

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at afdække muligheden for øget kapacitet af udsending af adviserings-sms, hvilket kan mindske risikoen for at modtage sms sent på aftenen eller nat.

Vi er i løbende dialog med vores udbyder af sms-gateway samt vores leverandør e-Boks, der står for afleveringen til sms-gateway.  

Andre årsager til, at sms-advisering kommer senere frem, kan være:

  • Der kan opstå netværksproblemer hos din egen teleudbyder.
  • Der kan opstå problemer med terminalen på din mobiltelefon.  
  • Du har været udenfor netværksdækning.