Regneeksempel

Et eksempel på priser i Digital Post 2

Eksempel med en myndighed, der sender 201.000 meddelelser på en måned.

Priseksempel er for priser pr. 1. februar 2016-31.maj 2016 (ikke pristalsreguleret)

Myndigheden sender:

  • 200.000 meddelelser under 10 MB, på gennemsnitligt 100 KB
  • 50.000 af de 200.000 meddelelser sendes om natten og sidst på måneden
  • 1.000 meddelelser under 50 MB, på gennemsnitlig 48 MB, som er sendt først på måneden

Det er i alt 201.000 meddelelser på en måned.

Transaktionsvederlag for de første 100.000 meddelelser vil være:

  • 100.000 * 0,19kr. = 19.000 kr.

Transaktionsprisen for de 51.000 meddelelser, hvor der alene er mængderabat vil være:

  • 101.000*0,19kr.* 90 % = 17.271 kr.

Samlet transaktionsvederlag: 19.000 kr.+ 17.271 kr. = 36.271 kr.

Megabytevederlag under 10 MB:

  • 1,09 kr. *0,1 MB *200.000 = 21.800 kr.

Megabytevederlag mellem 10 og 50 MB:

  • 1,09 kr. *48 MB = 52 kr. pr meddelelse.

Da der er en maksimalpris på megabytevederlaget for meddelelser mellem 10 og 50MB på 21,81 kr., er  vil det være:

 (maksimalpris på 22 kr. er 21,81+0,19, den dækker både transaktions- og megabyte vederlag)

  • 21,81 kr.*1000 =21.810 kr.

Samlet MB-vederlag: 21.800 kr. +21.810 kr.= 43.610 kr.

Samlet pris: 36.271 kr. + 43.610 kr. = 79.881 kr.