Vejledning på kommunens hjemmeside

Kommunen bør overveje, hvilken information der skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Det bør som minimum fremgå af hjemmesiden, at:

 • Anmodningen om fritagelse kan ske på to måder:
   • En tegningsberettiget for virksomheden afleverer anmodningen personligt i borgerservice i den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Vælges denne anmodningsform, udfylder den tegningsberettigede side 1 i blanketten FD 005.
   • Fuldmagtshaver afleverer anmodningen personligt i borgerservice i den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Vælges denne anmodningsform, udfylder den tegningsberettigede og fuldmagtshaveren side 2 i blanketten FD 005.

   Det anbefales desuden, at blanketten FD 005 lægges på kommunens hjemmeside. For virksomheder, der ønsker at anmode om fritagelse via fuldmagtshaver, er det vigtigt at blanketten kan hentes fra virksomhedens hjemadresse.

   Hvor findes blanketten til anmodning om fritagelse?

   Blanketten til anmodning om fritagelse (FD 005) kan hentes på KLs hjemmeside www.kl.dk/blanketter under området Fællesoffentlig Digitalisering, eller via dette link.

   Blanketten er den del af kommunernes blanketsystemer. Kommunen kan selv - eller bede andre systemleverandører - gøre blanketten tilgængelig, hvis det ønskes. Blanketten vil ikke blive udstillet på virksomhedsrettede løsninger og portaler som blanketsystemernes borgerløsninger eller virk.dk.

   Yderligere info på hjemmesiden
   Ud over selve anmodningsblanketten FD 005 og den minimumsvejledning der bør tilknyttes denne, anbefales det at kommunen opretter en vejledningsside for virksomheder vedr. obligatorisk Digital Post på kommunens hjemmeside.

   Målet med informationen på hjemmesiden er at sikre, at så få virksomheder som muligt anmoder om fritagelse, men også at de virksomheder der ønsker at anmode om fritagelse forstår proceduren for hvordan de skal anmode for at overholde formkravene. 

   Det er således vigtigt, at det fremgår at:

   • Alle juridiske enheder med et CVR-nummer har siden 1. november 2013 været forpligtet til at have en digital postkasse, tilknyttet CVR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder som digital post via den fællesoffentlige digitale postløsning Digital Post. Der er typisk tale om virksomheder, men det kan fx også være foreninger og organisationer.
   • At virksomheden kan læse mere om dette på www.virk.dk/postkasse
   • En virksomhed kan kun blive fritaget, hvis det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på virksomhedens hjemstedsadresse. Det forhold, at virksomheden fx ikke har en computer, berettiger således ikke til fritagelse.
   • Virksomheden kan kontakte udbyderne af internetforbindelse i lokalområdet for at få oplyst, om det vil være muligt at få en internetforbindelse med den nævnte hastighed, og hvad etableringsprisen vil være.
   • Hvis virksomheden ønsker at anmode om fritagelse, skal det ske ved personligt fremmøde i den kommune, hvor virksomheden har hjemstedsadresse.
   • Hvor i kommunen virksomheder kan anmode om fritagelse.
   • At anmodning kun kan ske via en tegningsberettiget for virksomheden eller en fuldmagtshaver udpeget af en tegningsberettiget.