Uddannelse i korrekt sagsbehandling

KL, Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet vejledningen: ”Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post”.

Det anbefales at alle sagsbehandlere får en kopi af denne vejledning.