Spørgsmål fra kommuner om fritagelse af virksomheder

Hvor står det, at en netopkobling maksimalt må koste 3.000 kr?
Det fremgår af Bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, at kriteriet for fritagelse er, "at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på enhedens hjemstedsadresse". Af Erhvervsstyrelsens Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post fremgår det, at det "med almindelige vilkår menes, at det skal være muligt at få etableret internetforbindelsen til en pris, der ikke overstiger 3.000 kr."
 
Hvordan skal kommunen forholde sig til, om anmodningen er korrekt, og skal man forsøge at overbevise fremmødte om det nyttesløse i at ansøge? 
Kommunen træffer afgørelse om fritagelse på baggrund af virksomhedens oplysninger i blanketten. Selvom kommunen ikke efterprøver, om virksomheden lever op til fritagelseskriteriet vedrørende bredbåndsforbindelse, er der tale om afgørelse, da kommunen kun skal tildele fritagelse, hvis virksomheden lever op til kravene om korrekt udfyldning af blanketten, forevisning af gyldig legitimation og personligt fremmøde, evt. ved en tredjemand (fuldmagtshaver).
 
Kommunen skal ikke overbevise den fremmødte om det nyttesløse i at ansøge, med mindre virksomheden ikke kan skrive under på, at den lever op til kriteriet for fritagelse. I så fald skal kommunen vejlede virksomheden til ikke at ansøge om fritagelse med henblik på at undgå en unødig administrativ proces, hvor virksomheden søger om fritagelse uden at skrive under på, at virksomheden lever op til fritagelseskriteriet, hvorefter kommunen skal udarbejde skriftligt afslag, journalisere sagen osv. 
 
Vil Erhvervsstyrelsen foretage kontrol af alle fritagelser?
Erhvervsstyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om styrelsen vil efterprøve alle fritagelser, eller om kontrollen helt eller delvist vil foregå med stikprøver. Erhvervsstyrelsen vil følge udviklingen nøje og vil på baggrund af de tildelte fritagelser tage stilling til, om alle fritagelser skal efterprøves, eller om kontrolindsatsen helt eller delvist vil foregå med stikprøver, der både kan udtages som tilfældige stikprøver og ud fra en risikobaseret tilgang ud fra virksomhedsadresser, hvis der er meddelt fritagelser i områder, hvor undersøgelser har vist, at der ikke er problemer med bredbåndsdækningen.