Procedure for sagsbehandling

Den overordnede procedure for sagsbehandling af anmodninger om fritagelse er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Disse procedurer er beskrevet i vejledning: ”Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post”.

Dele af sagsbehandlingen skal dog fastsættes lokalt i den enkelte kommune.

En kommune kan ikke foretage prøvning af, om en virksomhed lever op til kriterierne for fritagelse. Dette er dog ikke ensbetydende med, at kommunen ikke kan gøre noget for at overbevise fremmødte om, at det er mere eller mindre nyttesløst, at søge om fritagelse i den pågældende kommune. Selvsagt vil det variere fra kommune til kommune, hvor sikker man kan være i en sådan udmelding. I kommuner, der dækker bysamfund, vil der typisk ikke være nogen virksomheder, der kan opnå fritagelse, og dette bør meddeles fremmødte.

Yderligere bør det understreges overfor fremmødte, at alle fritagelser vil blive rapporteret til Erhvervsstyrelsen, som derefter vil vurdere om fritagelsen skal inddrages. Fritagelsen vil således kunne blive meget kortvarig i kommuner, hvor det er åbenlyst, at alle virksomheder kan få en internetforbindelse på mindst 512 kbit/s for max. 3.000 kr., fordi det må forventes, at Erhvervsstyrelsen inddrager fritagelsen inden for få måneder efter tildelingen.

En del af sagsbehandlingen er afhængig af, hvordan den enkelte kommune har valgt at journalisere dokumenter. I forbindelse med sagsbehandlingen af anmodninger om fritagelse skal ansøgningsblanketten FD 005 arkiveres og journaliseres, og proceduren for dette skal fastlægges lokalt efter kommunens forskrifter.

Se også:

"Ansøgningsblanketten FD 005" (nederst på siden).