Adgang til fritagelsesmodulet

Fritagelser skal registreres i Fritagelsesmodulet, der er en del af Administrationsportalen i Digital Post.

For at kunne registrere fritagelser elektronisk i Digital Post, skal sagsbehandlerne have en medarbejdersignatur og være oprettet som bruger med rollen Myndighedsmedarbejder i Digital Post Administrationsportalen.

Det er derfor vigtig at sikre sig, at de ansatte, der skal varetage sagsbehandlingen af anmodninger om fritagelse, har en medarbejdersignatur. Har de ikke det, skal der bestilles de fornødne medarbejdersignaturer via den funktion i kommunen (som ofte IT), der varetager bestilling og tildeling af medarbejdersignaturer.

Når alle sagsbehandlere har en medarbejdersignatur, kan kommunens Digital Post Administratorer eller Superadministratorer oprette dem som brugere i Administrationsportalen med rollen Myndighedsmedarbejder. Normalt vil Digital Post Administratorerne og Superadministratorerne være en del af kommunens it-funktionen.

Hvis der er problemer med at oprette medarbejderne i Digital Post kan man med fordel læse vejledningen Brugerstyring i Digital Post.