Fritagelse af virksomheder

Vejledning om fritagelse af virksomheder fra Digital Post

Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 har Folketinget vedtaget ”Lov om Offentlig Digital Post”. Loven betyder, at alle juridiske enheder med et CVR-nummer siden 1. november 2013 har været forpligtet til at have en digital postkasse, tilknyttet CVR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning Digital Post. Der er typisk tale om virksomheder, men det kan fx også være foreninger og organisationer.

På disse sider vil begrebet ”virksomheder” blive anvendt til at betegne alle juridiske enheder med et CVR-nummer.

Loven giver virksomhederne mulighed for at anmode om fritagelse ved personlig fremmøde i den kommune, hvor virksomheden har hjemstedsadresse.

Fritagelseskriterie

Virksomheden kan kun blive fritaget, hvis det ikke er muligt at få etableret en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s (0,5Mbit/s) via fastnet eller trådløst net for max. 3.000 kr. på virksomhedens hjemstedsadresse. Hvis én af teleudbyderne i området kan levere dette, kan virksomheden ikke blive fritaget. Det forventes, at mindre end 1.000 virksomheder vil kunne opnå fritagelse for Digital Post, men det er ikke muligt at sige, hvor mange der vil anmode om fritagelse.

Hvis virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem har et handicap, som bevirker, at den pågældende ikke kan anvende en computer, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden. Eller hvis virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem er indsat i et fængsel, hvor den pågældende ikke har adgang til computer med internetforbindelse, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden, så skal kommunen henvise den fremmødte til at kontakte Erhvervsstyrelsen.

Læse om den overordnede procedure for sagsbehandling af anmodninger om fritagelse er fastsat af Erhvervsstyrelsen. Disse procedurer er beskrevet i vejledning: ”Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post”.