Fritagelse af borgere

Information til kommunerne om fritagelse af borgere fra Digital Post.

Siden 1. november 2014 har det offentlige sendt Digital Post til alle borgere over 15 år med CPR-nummer. Alle, der kan, skal modtage Digital Post fra det offentlige. De der har svært ved det, kan få hjælp. De, der ikke kan, har mulighed for at blive fritaget.

Hvis borgeren trods hjælp og vejledning ikke kan bruge den digitale postkasse, bliver det muligt fortsat at kunne modtage brevpost på normal vis.

Borgere vil kunne anmode om fritagelse ved personlig fremmøde i den kommune, de bor i. Hvis en borger lever op til et af fritagelseskriterierne, og ønsker at blive fritaget, er udgangspunktet, at borgeren møder op personligt hos borgerservice og afgiver erklæring herom. For en person, der ikke selv kan afgive erklæring, vil det være muligt, at en anden person, fx en pårørende eller plejepersonale, kan afgive erklæringen.

I følge Lov om offentlig Digital Post udgør forholdene nedenfor fritagelseskriterierne.

  1. Kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer borgeren i at modtage sin post digitalt. Fx lettere demente eller udviklingshæmmede.
  2. Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. (Med manglende adgang til computer sidestilles det forhold, at personen ikke i eget hjem eller opholdssted har adgang til at bruge en computer.Borgeren skal ikke tvinges ned på biblioteket eller på borgerservice for at læse deres post.
  3. Udrejse af Danmark eller ophør af fast ophold i Danmark.
  4. Sproglige barrierer. Det kan være en borger, som fx ikke behersker dansk, og derfor har svært ved at tilgå den digitale postkasse på grund af problemer med at tilegne sig teksterne i Digital Post.
  5. Praktiske vanskeligheder med at skaffe et NemID. Det kan være en borger, der midlertidigt opholder sig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres.
  6. Det er desuden muligt at give andre mulighed for at få læseadgang til den digitale postkasse. 
Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger til kommunerne om sagsbehandling af anmodninger fra borgere om fritagelse fra Digital Post samt oprettelse af læseadgang.

Vejledninger til kommunerne: