Fritagelse fra Digital Post

Borgere og virksomheder kan anmode om fritagelse fra Digital Post ved personligt fremmøde i kommunen. Kend de trin, som projektledere og ledere i kommunerne skal gennem for at håndtere denne opgave.

Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Folketinget vedtaget "Lov om Offentlig Digital Post". Loven betyder at:

  • Alle juridiske enheder med et CVR-nummer har siden 1. november 2013 været forpligtet til at have en digital postkasse, tilknyttet CVR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning Digital Post. Der er typisk tale om virksomheder, men det kan fx også være foreninger og organisationer.
  • Alle borgere over 15 år har siden 1. november 2014, været forpligtet til at have en digital postkasse, tilknyttet CPR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning Digital Post. Alle der kan, skal modtage Digital Post fra det offentlige. De, der har svært ved det, kan få hjælp. De, der ikke kan, har mulighed for at blive fritaget.

Både borgere og virksomheder kan dog anmode om fritagelse ved personligt fremmøde i deres kommune. Her beskrives de trin, som projektledere og ledere i kommunerne skal gennem for at blive klar til at håndtere denne opgave.

Læs mere om fritagelse af borgere fra Digital Post.

Læs mere om fritagelse af virksomheder fra Digital Post.