Driftsinformation og indberetning af fejl

Gruppen "Digital Post Drift" på digitaliser.dk er den primære kanal, som Digitaliseringsstyrelsen bruger til at kommunikere om systemforvaltning og driftsstatus på Digital Post.

Følgende information lægges på gruppen:

  • Meddelelser om kritiske fejl og driftsforstyrrelser
  • Release-notes
  • Overordnede leveranceplaner
  • Oversigt over servicevinduer

Tilmelding til gruppen sker fra digitaliser.dk.

Under fanebladet "Grupper" i menuen øverst på digitaliser.dk er det muligt at angive, at man ønsker at modtage besked, når der er nyt fra gruppen. Det betyder, at du kan få alle relevante opdateringer i forbindelse med driftsforstyrrelser direkte i din indbakke.

Indberetning af fejl i Digital Post og Administrationsportalen

Det er vigtigt at alle fejl, som myndighederne oplever ved brug af Digital Post, indberettes til leverandøren e-Boks.

Indberetning af fejl er gratis. Man skal dog være opmærksom på, at almindelig teknisk bistand koster penge.

Indberetning sker på denne side

Ved indberetning på ovenstående link, modtages efterfølgende en kvittering på modtagelsen hos e-Boks. Denne kvittering har et nr. (eTrack nr.) som efterfølgende bruges til reference. Der kan svares direkte tilbage på denne kvittering, såfremt man har brug for at uddybe, svare på spørgsmål mm. til e-Boks.

Ved alvorlige fejl, utilfredsstillende svar fra e-Boks eller hvis svaret ikke modtages inden for rimelig tid, skal Digitaliseringsstyrelsen orienteres. Det skal ske ved at den kvittering, som myndighederne har modtaget efter indberetningen af fejlen, mailes til Digitaliseringsstyrelsen på digitalpost@digst.dk.

Ved indberetning af fejl er det vigtigt at være så konkret som muligt. Gode råd til fejlindberetninger:

Skærmbilleder

Step-by-step beskrivelser gerne ledsaget af skærmbilleder (En fejl kan afhænge af, i hvilken rækkefølge man har handlet)

Vær specifik (undgå termer som ”Så kommer der en fejl”, beskriv konkret hvad der opleves som en fejl, og hvad en evt. fejlmeddelelse siger)

Detaljer (gerne styresystem, browser mm.)

Medsend ikke personoplysninger, da der ikke nødvendigvis benyttes en sikker forbindelse, men hav dem parat hvis e-Boks skal bruge dem.