Fakta om Digital Post

Her får du mere viden om lovgivning, fritagelse, driftsinformation og andre relevante emner for Digital Post.

Løsningen for Digital Post leveres af e-Boks. Borgere der modtager Digital Post fra offentlige myndigheder vil kunne læse deres digitale post på borger.dk eller på e-Boks.dk, og virksomheder på virk.dk eller på e-boks.dk. Såvel borgeren som virksomheden vil automatisk kunne se sin digitale post fra det offentlige i e-Boks og kan ikke vælge denne visning fra. 

Den digitale postkasse er en service på de fællesoffentlige portaler: borger.dk og Virk.dk. Det giver mulighed for digital kommunikation mellem myndigheder og borgere/virksomheder.

Den digitale postkasse har den fordel, at der kan kommunikeres sikkert til et specifikt CPR-nummer eller CVR-nummer. Det betyder, at myndigheden ikke selv skal ajourføre et register over modtagere. Digitale breve adresseret til et CPR- eller CVR-nummer har ifølge Lov om Offentlig Digital Post samme retsvirkning, som hvis de var sendt med almindelig post.

Digital Post betyder at:
  • Din myndighed kan sende og modtage digital post med personfølsomt indhold til og fra borgere og virksomheder.
  • Din myndighed har mulighed for at indsætte svarmuligheder og links til selvbetjeningsløsninger o. lign. i korrespondancerne med borgere og virksomheder.
  • Borgere og virksomheder kan svare på myndighedernes digitale forsendelser eller selv starte en digital henvendelse (i de tilfælde, hvor myndigheden har aktiveret denne mulighed jf. ovenfor).
  • Din myndighed kan manuelt eller automatisk afsende digital post fra deres eksisterende systemer (Outlook, ESDH, fagsystemer mv.) til borgeren/virksomheden.

Bliv klogere på: