Oversigt over opmærkede forsendelser

Her på siden kan du se en oversigt over de Digital Post-forsendelser som pilotmyndighederne begynder at sende med metadataopmærkning i attention.xml i løbet af foråret 2017

Straffeattester og børneattester - fra Rigspolitiet

  Opmærkning i attention.xml

  • Rekvirentens email-adresse
  • Rekvirentens RID-nummer fra medarbejdersignatur
  • CPR-nummer på den person, der indhentes attest på

  Tidspunkt: sendes opmærket fra Q3 2017

  Beskrivelse

  Rigspolitiet sender årligt 375.000 straffeattester og 200.000 børneattester. En stor del af attesterne bliver rekvireret af myndigheder og virksomheder i forbindelse med nyansættelser.

  Attesterne bliver rekvireret på politi.dk og ifm rekvirentens indtastninger i den digitale bestillingsformular modtager Rigspolitiet en række oplysninger som kan bruges til opmærkning, når attesterne sendes digitalt.


Bilsyns-indkaldelser  - fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

  Opmærkning i attention.xml

  • Køretøjets registreringsnummer
  • Køretøjets stelnummer
  • FORM
  • KLE
  • Dokumenttype

  Tidspunkt: sendes opmærket fra april 2017

  Beskrivelse

  Digital Post til virksomheder og myndigheder ifm indkaldelsesprocessen for bilsyn. Der er tale om 5 forsendelsestyper:

  1. Synsindkaldelsen
  2. Erindringsbrev før tidspunkt for syn.
  3. Bøde A: hvis man ikke har haft bil til syn inden fristen
  4. Erindring B (omsyn)
  5. Bøde B: ved misligholdelse af omsyn

  Antal pr. år: 1.000.000


Anmodningsbreve ifm statistikindberetning - fra Danmarks Statistik

  Opmærkning i attention.xml

  • P-numre

  Tidspunkt: sendes opmærket fra maj 2017

  Beskrivelse

  Danmarks Statistik laver stikprøve-baseret erhvervsstatistik, hvor de skal bruge indberetninger fra specifikke produktionsenheder  hos myndigheder og virksomheder, f.eks. en kommunal børnehave (børnepasningsstatistik) eller en supermarkedsfilial (beskæftigelse og omsætning). De udvalgte produktionsenheder har pligt til at indberette flere gange og modtager et anmodningsbrev hver gang.

  Anmodningsbrevet indeholder et link til indberetningssiden og en frist for indberetning.


Orientering om lønrefusion (AUB) - fra ATP (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)

  Opmærkning i attention.xml

  • Elevens CPR-nummer
  • Uddannelses-kode


  Beskrivelse

  AUB udbetaler lønrefusion til offentlige og private arbejdsgivere, der har udbetalt løn til elever under skoleophold. AUB-opgaven varetages af ATP


Foreløbige fastsættelser (momsafregning) - fra SKAT

  Opmærkning i attention.xml

  • SE-nummer

  Tidspunkt: Afklares.

  Beskrivelse

  I forbindelse med momsafregning med SKAT har virksomheder, foreninger m.m. en forpligtelse til at angive indgående og udgående moms mhp beregning af momstilsvar. Hvis dette ikke sker rettidigt sender SKAT en foreløbig fastsættelse af momstilsvaret som virksomheden skal reagere på ved at logge på SKAT for at angive korrekt beløb.


Digital Post udsendt fra ESDH-systemet SBSYS (kommuner)

  Opmærkning i attention.xml

  • Automatisk opmærkning med KLE-numre
  • Automatisk opmærkning med P-numre
  • Manuel opmærkning med andre metadata, som ikke er identificeret og aftalt endnu

  Tidspunkt: Afklares

  Beskrivelse

  Kommunerne i dette pilotprojekt (Odense, Hedensted, Frederiksberg) anvender ESDH-systemet SBSYS til at generere digital post ifm sagsbehandling. 

  Ultimo 2017 implementerer kommunerne en I/O-komponent (SBSIP) som giver mulighed for automatisk opmærkning på alle forsendelser med KLE-nummer og P-nummer. Samtidig får sagsbehandler i brev-arbejdsgangen mulighed for at berige yderligere med manuel opmærkning med andre data om modtager og forsendelsens indhold. 

  Alle forsendelser fra SBSYS vil blive sendt med automatisk opmærkning med KLE-numre og P-numre. Det er ikke identificeret, hvilke forsendelser der vil blive beriget med andre data ifm manuel opmærkning.

  De tre pilotkommuner tester både afsendelse og modtagelse af opmærket post gennem SBSIP. Region Midtjylland tester modtagelse af opmærket post, da de også er i gang med at implementere SBSIP til input-/outputhåndtering.

  De overordnede testspørgsmål er:

  • Hvilke forsendelser er det relevant at opmærke? (stor volumen, værdi af opmærkning)
  • Er information om ”hvad” en forsendelse indeholder nok?
  • Er manuel opmærkning overhovedet interessant?
  • Er automatisk påførte metadata gode nok (KLE og P-nummer)?

  SBSYS er det mest udbredte kommunale ESDH-system og bruges i 36 kommuner. Med SBSIP som I/O manager vil alle kommuner høste samme gevinster ved brug af SBSIP til opmærkning ved afsendelse og automatisk fordeling ved modtagelse og det er forventningen at projektet vil give særlig værdi ift mellemkommunale forsendelser. 

  Samtidig vil SBSIP som generisk I/O-management-modul kunne anvendes ifm andre brevgenererende systemer til Digital Post og ikke kun SBSYS.