Pilotprojekt om dataopmærkning

Virksomheder og myndigheder oplever i dag udfordringer med at fordele deres digitale post internt, hvilket betyder ekstra tid til postfordeling i form af ofte manuelle arbejdsgange. Et pilotprojekt under Digitaliseringsstrategiens Initiativ 1.5 skal afprøve om øget opmærkning med metadata kan understøtte automatisk fordeling af Digital Post fra myndigheder

Pilotprojektet gennemføres af en arbejdsgruppe som består af 10 myndigheder og konsulenter fra Digitaliseringsstyrelsen. Myndighederne i arbejdsgruppen har identificeret en række Digital Post-forsendelser, som bliver sendt i meget højt antal til både myndigheder og virksomheder og hvor det er forventningen at opmærkning vil skabe værdi.

Opmærkning er relevant for:

  • myndigheder, der er afsendere af Digital Post - som med øget opmærkning kan yde en service for modtagerne
  • myndigheder og større virksomheder, der modtager store mængder Digital Post fra myndigheder i et afhentningssystem og bruger mange ressourcer på manuel fordeling

Metadata ligger i attention.xml

I pilotprojektet tester vi i produktion, hvilket vil sige at de udvalgte forsendelser fra pilotmyndighederne allerede fra foråret 2017 vil blive sendt til myndigheder og virksomheder opmærket med forskellige metadata i den vedhæftede fil attention.xml. I filen kan både ligge data om, hvem der skal modtage forsendelsen (fx email-adresse) og data om, hvad forsendelsen indeholder. De nye metadata i attention.xml er en berigelse af Digital Post-forsendelserne der i forvejen indeholder en række brevoplysninger, filoplysninger og metadata, der kan vendes til opsætning af fordelingsregler. Pilotprojektet skal afklare om den øgede opmærkning giver ekstra værdi og positiv effekt. 

Læs mere om attention.xml her

Vær med til at teste!

Pilotmyndighederne i arbejdsgruppen tester både afsendelse og modtagelse af Digital Post opmærket med metadata og herefter er det hensigten at udbrede kendskabet til de opmærkede forsendelser. Men alle, der modtager Digital Post fra myndigheder i eget afhentningssystem, kan som udgangspunkt lave forsøg med at fordele via en komponent til input-håndtering eller opsætning af regler for mailfordeling.

Se oversigt over forsendelser, der er udvalgt til pilottesten - og hvilke data de er opmærket med

Hvad skal pilotprojektet levere (mål)?

  • vejledninger der beskriver tekniske krav til dataopmærkning ifm både output- og input-håndtering
  • fællesoffentlige retningslinier for korrekt brug af attention-formatet til dataopmærkning, som sikrer ensartet og konsistent brug af metadata
  • kommunikations- og implementeringsaktiviteter som skal understøtte udbredelsen af dataopmærkning af Digital Post - både blandt afsendere (myndigheder) og modtagere (myndigheder og virksomheder)
  • overlevering af erfaringer med dataopmærkning til brug for kravspecifikation på Næste generation Digital Post. Pilotprojektets erfaringer med opmærkning indgår som en del af den dataindsamling, der danner grundlag for kravspecifikation på NgDP og det kommende format for Digital Post-forsendelser (meddelelsesformat og dokumentmodel)