Digital Post

Digital Post er en service på de fællesoffentlige portaler borger.dk og Virk.dk. Digital Post løsningen giver mulighed for sikker digital kommunikation mellem myndigheder og borgere/virksomheder

Løsningen for Digital Post leveres af e-Boks. Borgere der modtager Digital Post fra offentlige myndigheder vil kunne læse deres digitale post på borger.dk eller på e-Boks.dk, og virksomheder på virk.dk eller på e-boks.dk. Såvel borgeren som virksomheden vil automatisk kunne se sin digitale post fra det offentlige i e-Boks og kan ikke vælge denne visning fra. Dermed har borgere og virksomheder reelt kun én postkasse, selvom posten rent teknisk kan vises to forskellige steder (på borger.dk/virk.dk og e-Boks.dk).

En af fordelene ved Digital Post er, at der kan kommunikeres sikkert til et specifikt CPR-nummer eller CVR-nummer. Det betyder, at myndigheden ikke selv skal ajourføre et register over modtagere. Digitale breve adresseret til et CPR- eller CVR-nummer har ifølge lov om Offentlig Digital Post samme retsvirkning, som hvis de var sendt med almindelig post. 

Digital Post-løsningen gør det muligt, at: 

  • din myndighed kan sende og modtage digital post med personfølsomt indhold til og fra borgere og virksomheder. 
  • din myndighed har mulighed for at indsætte svarmuligheder og links til selvbetjeningsløsninger og lignende i korrespondancerne med borgere og virksomheder. 
  • borgere og virksomheder kan svare på myndighedernes digitale forsendelser eller selv starte en digital henvendelse (i de tilfælde, hvor myndigheden har aktiveret denne mulighed jf. ovenfor). 
  • din myndighed kan manuelt eller automatisk afsende digital post fra deres eksisterende systemer (Outlook, ESDH, fagsystemer mv.) til borgeren/virksomheden.

 

Myndighederne skal kunne modtage og besvare Digital Post fra både borgere, virksomheder og myndigheder. 

Information vedrørende afsendelse og modtagelse af breve kan findes her:  

Afsendelse af breve
Modtagelse af breve 

Baggrunden for Digital Post 


Folketinget vedtog i juni 2012 lov om Offentlig Digital Post, der gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt. Digital post blev obligatorisk for alle virksomheder i Danmark den 1. november 2013, og for borgerne den 1. november 2014. Det stiller store krav til myndighederne. 

Overgangen til Digital Post er et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ”Den digitale vej til fremtidens velfærd” (2011- 2015), hvormed Regeringen, kommuner og regioner blandt andet har besluttet, at skal det være slut med brevpost, som vi kender det. Frem mod 2015 forventes det, at 80 pct. af alle breve til borgerne, der kan afsendes digitalt fra de offentlige myndigheder også bliver det. Det betyder, at breve fra myndigheder til borgere eller virksomheder, så vidt muligt skal sendes digitalt.