Brugeroplevelsen af den digitale service er omdrejningspunktet

Danskerne er nu i stort omfang på de digitale kanaler og kommunikerer digitalt med det offentlige. I de kommende år skal den samlede brugeroplevelse af de digitale services derfor forbedres. Her spiller borger.dk en central rolle.

Danskerne kender og bruger i stor udstrækning den fællesoffentlige portal borger.dk. I 2015 havde borger.dk 32,2 millioner besøg – eller gennemsnitligt langt over 2 millioner besøg hver måned. Og besøgstallet stiger stadig.  

Pr. 1. november 2014 fik danskerne 'Digital Post' på borger.dk, hvor de kan læse og sende digital post til og fra det offentlige og modtage post fra private virksomheder.

Porten til 2000 selvbetjeningsløsninger

Borger.dk understøtter myndighedernes forretning og digitale kontakt med borgerne. På borger.dk har borgerne adgang til ca. 700 artikler med informationer om regler og rettigheder. Og portalen er i dag udstillingsvindue for omkring 2000 kommunale og statslige selvbetjeningsløsninger. Man kan fx skrive sit barn op til daginstitution, anmelde flytning, søge om pension mv.

Myndighederne har stadig ansvaret for deres egne selvbetjeningsløsninger og varetager den konkrete dialog med og betjening af borgerne. Borger.dk understøtter myndighedernes kerneforretning, fordi den fælles indgang gør det lettere for borgerne at finde rundt i det offentlige, siger kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen Helle Junge Nielsen med ansvar for borger.dk:

”Borgerne kender ikke altid snitfladerne mellem offentlige myndigheder og er ikke nødvendigvis klar over, hvilken myndighed, der varetager en konkret opgave. Her er en fælles digital indgang til det offentlige af stor værdi for den enkelte, fordi vi kan samle information på tværs af myndighederne,” forklarer hun.

Borger.dk centralt led i samlet brugeroplevelse

Ifølge Helle Junge Nielsen vil gode brugeroplevelser og hurtigere afgørelser rykke højere op på dagsordenen de kommende år:   

”Med overgangen til Digital Post og med indførelsen af obligatorisk selvbetjening på indtil videre 60 områder har vi nu i meget stor grad fået borgerne over på de digitale kanaler. De kommende år skylder vi derfor danskerne, at hele den offentlige sektor får endnu mere fokus på at give borgerne en god offentlig digital service,” fortæller hun.

Konkret arbejder Digitaliseringsstyrelsen med at anskue danskernes digitale kontakt med det offentlige ud fra et samlet fokus på ’brugeroplevelsen’. Det vil sige lige fra borgeren har et behov – fx at skrive sit barn op til skole, over viden om, at dette behov skal løses på nettet, til at behov bliver opfyldt.

Borger.dk er et centralt led i at sikre en god brugeroplevelse, fordi det er her, borgerne ofte vil klikke ind for at få information og tilgå en selvbetjeningsløsning.

”Brugervenlighed på borger.dk er helt afgørende, så borgerne let kan navigere rundt og finde de relevante selvbetjeningsløsninger. Men for borgerne afhænger den samlede oplevelse også af den enkelte selvbetjeningsløsnings kvalitet. Derfor skal vi alle til stadighed arbejde med at forbedre alle led i den digitale service,”  konkluderer Helle Junge Nielsen.

Faktaboks: Samarbejdspartnerne bag borger.dk

Det skal være nemt for borgerne at betjene sig selv digitalt og finde informationer om det offentlige. Med det udgangspunkt blev borger.dk lanceret i januar 2007 som én samlet digital indgang til det offentlige. Her kan danskerne betjene sig selv på alle tider af døgnet året rundt. I dag samarbejder en lang række myndigheder om at levere indhold til borger.dk. Visse myndigheder, fx Udbetaling Danmark, har helt sløjfet deres selvstændige websites, og deres sider og selvbetjeningsløsninger findes nu udelukkende på borger.dk.

Læs mere om Udbetaling Danmark på borger.dk