Borger.dk's tjenester til myndigheder

Borger.dk udstiller myndighedernes selvbetjeningsløsninger og tilbyder genbrug af tekster fra portalen

Selvbetjening på borger.dk 

Borger.dk er borgernes samlede indgang til digital selvbetjening og giver adgang til myndighedernes selvbetjeningsløsninger. Portalen er udstillingsvindue for de selvbetjeningsløsninger, der i stigende grad bliver obligatoriske for borgerne at bruge. Det stiller krav til leverandører og myndigheder om at udvikle og vælge gode, brugervenlige selvbetjeningsløsninger. Kontor for borger.dk og brugervenlighed står bag ’Udviklingsvejledningen’, der indeholder minimumskrav til udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger.


Artikelimport - brug tekster fra borger.dk 

Borger.dk har udviklet en webservice, så myndigheder har mulighed for at genbruge indhold fra borger.dk på deres hjemmesider via eksportværktøjet Artikelimport. Værktøjet gør det muligt for fx kommuner at lave et dynamisk udtræk af tekster fra borger.dk i xml-format, som de efterfølgende kan sætte op på den måde og i det design, de selv ønsker.

Personas - gør brug af borger.dk’s værktøjer

Kontor for borger.dk bruger forskellige metoder til at inddrage brugernes perspektiv, herunder metoden personas. Med udviklingen af borger.dk er der udviklet seks personas. En persona er en fiktiv borgermodel, der er lavet på baggrund af en lang række virkelige data. Det er også en metode til at sætte brugeren i centrum ved hjælp af diverse scenarier. De seks personas er udviklet med henblik på at styrke den digitale kommunikation og kan frit anvendes af myndigheder til at udvikle den digitale borgerservice andre steder.