'All in' på borger.dk

Udbetaling Danmark er gået hele vejen og er flyttet ind på borger.dk i stedet for at udvikle deres egen hjemmeside.

Hvorfor bruge penge på at udvikle en ny hjemmeside, når der allerede findes en portal, som er tiltænkt at være danskernes indgang til det offentlige?

Sådan lød argumentet, da Udbetaling Danmark i oktober 2012 slog de virtuelle døre op og flyttede ind på borger.dk med artikler og selvbetjening om centrale områder som folkepension, førtidspension og boligstøtte.

Myndigheden, der blev etableret i et samarbejde imellem regeringen og KL i 2010, varetager en række af de opgaver, som landets kommuner tidligere har stået for – fra familieydelser over barselsdagpenge til boligstøtte.

Ville være på forkant

”Udbetaling Danmark ville gerne være helt på forkant og vise andre offentlige myndigheder, at hvis det kan lykkes for os at bruge borger.dk som vores primære kanal, så kan det også lykkes for andre”, fortæller Rune Arnfeldt Jarden, der er webspecialist ved Udbetaling Danmark.

Sammen med sine kolleger fik han til opgave at opbygge en lang række sider på borger.dk, hvor borgerne let og sikkert kan finde vej til at tjekke deres feriepenge, beregne deres folkepension mv. Og Rune Arnfeldt Jarden synes, at opgaven er lykkedes:

”Vi er først og fremmest kommet i mål med at etablere os succesfuldt på portalen takket være et tæt samarbejde med folkene bag borger.dk.”, fortæller han.

Tæt samspil imellem digitale kanaler

Med indførslen af obligatorisk Digital Post i november 2014 er synergieffekterne imellem de digitale kanaler, som f.eks. Digital Post og selvbetjeningsløsninger blevet tydelig:

”I 2013 sendte vi et papirbrev ud til knap 100.000 borgere, hvor de skulle erklære, om de fortsat var enlige forsørgere eller ej. Efter den første dag havde kun 3.000 danskere været igennem vores selvbetjeningsløsning på borger.dk,” fortæller han

Derfor besluttede Udbetaling Danmark sig året efter at gennemtænke hele processen. Borger.dk blev brugt mere aktivt, fx blev den såkaldte ’enlig erklæring’ promoveret på forsiden, og klikkede man på linket, blev man førte direkte til selvbetjeningsløsningen.  

Efter overgangen til Digital Post kunne Udbetaling Danmark sende brevene digitalt. 

”Vi gjorde det meget klart i vores breve, at erklæringen skulle udfyldes på borger.dk, og de digitale breve indeholdt et direkte link til selvbetjeningsløsningen. Der blev i alt sendt 98.000 breve ud, og den samme dag havde 30.000 borgere været igennem selvbetjeningsløsningen. Det synes jeg viser, at borger.dk er en stærk kommunikationskanal,” slutter Rune Arnfeldt Jarden. 

Områder med meget trafik

Udbetaling Danmark trækker meget trafik til borger.dk. Fx vil over én million danskere i marts modtage Digital Post om feriepenge, hvilket givetvis vil kunne aflæses i besøgstallene.