Borger.dk - den fællesoffentlige borgerportal

Det skal være nemt for borgerne at betjene sig selv digitalt og finde informationer om det offentlige. Derfor blev borger.dk lanceret i januar 2007 som en samlet indgang til digital selvbetjening og offentlig information

Borger.dk er en fællesoffentlig portal, der giver adgang til myndighedernes selvbetjeningsløsninger og informationer om det offentlige ét sted. Her kan borgerne henvende sig til det offentlige og betjene sig selv digitalt på alle tider af døgnet. Brugervenlighed er nøgleordet i det løbende arbejde med at udvikle og drive borger.dk.

Besøg borger.dk

1900 selvbetjeningsløsninger på borger.dk

Version 1 af borger.dk blev lanceret i januar 2007 og version 2 i oktober 2008. Den seneste version 3 blev lanceret i juni 2012. Borger.dk er udstillingsvindue for de kommunale og statslige selvbetjeningsløsninger – i alt ca. 1900 – der i stigende grad bliver obligatoriske for borgerne at bruge. Man kan blandt andet skrive sit barn op til daginstitution, anmelde flytning, søge om børnebidrag, udfylde sin selvangivelse og meget mere. 

Læs mere om selvbetjening

Alle informationer om det offentlige

Borger.dk indeholder informationer til borgerne om det offentlige. Der er 18 forskellige emneindgange på borger.dk, lige fra ’Arbejde, dagpenge, ferie’ over ’Skole og uddannelse’ til ’Økonomi, skat, SU’. Via menuen på forsiden af portalen kan man klikke sig frem til de enkelte emner, hvis man ikke vælger at bruge søgefunktionen. 

Min Side

På Min Side kan borgerne logge sig på med NemID og se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dem. Det er fx oplysninger fra skat, pensionsoplysninger, sundhedsoverblik, SU eller boligoplysninger. 

Digital Post

Digital Post er en service på borger.dk, hvor borgerne kan modtage Digital Post fra det offentlige og private virksomheder, som banker og forsikringsselskaber. Siden 1. november 2014 har det offentlige sendt Digital Post til alle borgere over 15 år, der har et CPR-nummer.

Læs mere om Digital Post

Baggrunden for borger.dk

Udgangspunktet for at lancere borger.dk var, at syv ud af ti borgere havde udtrykt ønsker om, at det skulle være nemmere at få overblik over og adgang til informationer og muligheder for selvbetjening fra det offentlige. 
Borger.dk søger netop at opfylde disse ønsker og behov ved at:
  • skabe overblik og være brugervenlig 
  • være enkel og handlingsorienteret 
  • være den personlige digitale indgang til det offentlige.

Samarbejdspartnere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik, som en del af økonomiaftalen for 2007, aftale om at etablere og finansiere den fællesoffentlige borgerportal, borger.dk. I dag er der en lang række myndigheder, der samarbejder om at levere indhold til borger.dk, blandt andet Udbetaling Danmark, der flyttede ind på borger.dk i december 2012. Digitaliseringsstyrelsen står for driften og udviklingen af portalen. 

Borger.dk tilbyder tjenester til myndigheder 

På borger.dk kan myndigheder benytte en række funktioner og værktøjer til forskellige formål. Blandt andet er det muligt at overføre tekster fra borger.dk direkte til deres hjemmesider med Artikelimporten, og de kan også tilslutte deres selvbetjeningsløsninger på borger.dk.