Uddannelse og oplysning

Awareness betyder bevidsthed om et givent emne. Formålet med at planlægge og igangsætte awarenessprogrammer er at ændre adfærd hos en gruppe via information, kommunikation og træning.

Træn bevidsthed og kendskab

Ved at træne i sikkerhedsbevidsthed og kendskab kan sandsynligheden for sikkerhedshændelser minimeres, ligesom andre sikringsforanstaltninger som antivirusprogrammer, firewalls m.m. kan gøre det.

Afgørende er, at medarbejdere bliver gjort opmærksomme på deres betydning for og påvirkning af informationssikkerheden. Og at de reelle sikkerhedstrusler ikke undervurderes. 

Hent

Vedvarende indsats

Erfaringerne viser, at man opnår den bedste effekt af awarenessprogrammer og den træning, der følger med, hvis det ikke kun er en enkeltforestilling eller noget, der kun sker én gang om året. Det kræver en vedvarende og kontinuerlig indsats, som bør være lige så naturligt integreret i sikkerhedsarbejdet, som de tekniske foranstaltninger er i dag.