Afprøvning og forbedring af beredskabet

For at opnå et brugbart og effektivt beredskab, er det afgørende løbende at afprøve og tilpasse de omfattede planer.

Beredskabet skal afprøves ..

Det er vigtigt, at alle involverede parter i beredskabet kender deres rolle og ansvar i en beredskabssituation, og afprøvning af beredskabet er en proaktiv måde at skabe bevidsthed og indblik i planerne og deres effektivitet. 

.. evalueres ..

Efter afprøvning skal beredskabet evalueres og forbedres. Til det formål har Digitaliseringsstyrelsen fået udviklet et evalueringsværktøj, som kan bruges til at fastslå, hvor det vil være fornuftigt at forbedre beredskabsstyringen. Ved brug af værktøjet får man en oversigt over de områder, der har behov for forbedringer. Værktøjet er hovedsageligt et dialogværktøj, hvor resultaterne kan bruges til en drøftelse med ledelsen om behovet for fremtidige tiltage for at leve op til omverdenens forventninger til håndtering af en beredskabssituation.

Evalueringsværktøjet er baseret på ISO27001 og input fra en analyse af it-beredskab og anvendelse af nødprocedurer for kritiske offentlige it-systemer, der blev gennemført i 2014. En vigtig erfaring fra analysen viste, at en dialog om modenhed kan give anledning til nye observationer og opmærksomhedspunkter.

Hent 

.. og forbedres

Til forbedring af beredskabet er der udviklet en guide, der giver gode råd til, hvordan beredskabet kan forbedres. Guide er målrettet systemejere og andre, der har ansvaret for løbende at vedligeholde og forbedre beredskabet for et system. Det anbefales, at man først bruger evalueringsværktøjet, hvorefter denne guide vil give praktiske anvisninger til at foretage forbedringerne.