Vejledninger om sikkerhedsarbejdet

Digitaliseringsstyrelsens vejledninger om forskellige aspekter af sikkerhedsarbejdet.

Digitaliseringsstyrelsen har siden 2012 udgivet vejledninger om forskellige aspekter af informationssikkerhed i relation til ISO27001. Vejledningerne berører de vigtigste elementer i ISO-arbejdet og kan læses i forlængelse af "Guide til implementering af ISO27001".

Vejledningerne er henvendt til sikkerhedskoordinatorer og andre, der arbejder med informationssikkerhed i det daglige.


Oversigt over illustrationer af vejledningsforsider