Råd og fora om informationssikkerhed

Digitaliseringsstyrelsen er formand for en række råd og fora, der har til formål at skabe et rum, hvor der kan deles viden, sparres, koordineres og gives råd om informationssikkerhed.

Statens informationssikkerhedsforum

Statens informationssikkerhedsforum (SISF) er nedsat for at fremme viden og erfaringsudveksling blandt sikkerhedskoordinatorer i staten. I SISF-regi holdes der normalt fire møder og fire workshops om året.

Som et initiativ i planen for Digitaliseringsstyrelsens fremadrettede arbejde med vejledninger og værktøjer til implementeringen af ISO27001 er SISF i 2015 udvidet til også at omfatte andre medarbejdere i statslige organisationer, der er involveret i sikkerhedsarbejdet.

Dermed har sikkerhedskoordinatorerne mulighed for at tage kolleger med fra egne institutioner, hvorved viden om sikkerhedsarbejdet bredes ud til flere. Antallet af workshops er endvidere udvidet med det formål at give flere mulighed for at dele viden og udveksle erfaringer om implementeringen og andre aspekter af sikkerhedsarbejdet.  

Ønske om medlemskab i SISF kan rettes til Eskil Sørensen, ess@digst.dk.

Dialogforum for informationssikkerhed

Formålet med Digitaliseringsstyrelsen dialogforum er at sikre en løbende dialog med professionelle aktører, der repræsenterer branchen inden for it og informationssikkerhed.

Dialogforummet er således ikke en komité eller et råd med en selvstændig holdning, og det kommunikerer ikke eksternt. Med dialogforummet skabes et rum, hvor det bliver muligt for professionelle aktører inden for informationssikkerhed at dele viden, sparre, koordinere og rådgive styrelsen om disse emner.

Indtil videre deltager følgende aktører:

 • DI Digital
 • ITB
 • Dansk It
 • FinansDanmark
 • Medierådet for børn og unge
 • Finans og leasing
 • Rådet for digital sikkerhed
 • Dansk Standard
 • Forbrugerrådet TÆNK
 • DKCERT
 • Dansk Erhverv
 • Erhvervsstyrelsen
 • Teleindustrien

Alt efter relevans kan flere repræsentanter inkluderes.

Hvis øvrige relevante aktører ønsker at deltage i dialogforummet, kan der rettes henvendelse til Eskil Sørensen, ess@digst.dk.