Informationssikkerhed - En rejsefortælling om funktioner roller og ledelse

I samarbejde med digitaliseringsstrategiens parter har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet et præsentationsmateriale med beskrivelse af interessenter, funktioner, roller og kerneopgaver, der skal løftes i arbejdet med informationssikkerhed i en organisation.

Præsentationsmaterialet er udarbejdet i Powerpoint-format med talenoter og baggrundsinformation til videreformidling af informationssikkerhed. Formatet giver gode muligheder for, at sætte sit personlige præg på præsentationen, således at den bliver relevant i forhold til egen organisation, målgruppe eller emneområde.

Materialet er målrettet ledere, der skal danne sig et nemt overblik over elementer i informationssikkerhed, herunder governancestruktur og principper i ISO27001. Endvidere kan materialet give input til det videre arbejde med parametre for efterlevelse af ISO27001. Materialet giver bl.a. igennem en rejseskildring en illustration af, hvordan de forskellige fagområder spiller sammen i sikkerhedsarbejdet.

I præsentationen lægges der vægt på, at informationssikkerhed er et tværgående arbejde, der fagligt involverer både kerneforretning og støttefunktioner, så som styring af projekter, kontrakter og it-udvikling. Denne sammenhæng, er i præsentationen bl.a. illustreret med en skematisk opstilling af roller og aktiviteter samt en grafisk rejseskildring, hvor der skal udarbejdes politik eller risikovurdering i en organisation.

Hent præsentationsmaterialet: Informationssikkerhed - En rejsefortælling om funktioner, roller og ledelse (pptx)

Myndighedernes arbejde med informationssikkerhed

Af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 fremgår det, at alle offentlige myndigheder skal følge principperne i den internationale standard for informationssikkerhed, ISO27001. For at styrke myndighedernes arbejde med informationssikkerhed, gennemfører parterne i fællesskab en række understøttende aktiviteter under initiativ 7.1 "Styr på informationssikkerheden i alle myndigheder".