Videnscenter for implementering af ISO27001

Nøglen til at højne cyber- og informationssikkerheden i Danmark er at arbejde systematisk og standardiseret med området gennem implementering af sikkerhedsstandarden ISO27001. Standarden skal være implementeret af myndighederne primo 2016.

Årshjul

For at støtte arbejdet med implementering af ISO27001 og sikkerhedsarbejdet i øvrigt har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet materialet på disse sider.

Indholdet udvides løbende. Spørgsmål til materialet eller forslag om nyt kan rettes til Eskil Sørensen på ess@digst.dk.