Højere sikkerhedsbevidsthed

I cyber- og informationssikkerhedsstrategiens initiativ 21 deltager Digitaliseringsstyrelsen i tre projekter, der alle har til formål at højne sikkerhedsbevidstheden i samfundet.

Informationsindsats rettet mod borgere og virksomheder

I samarbejde med private parter Digitaliseringsstyrelsen gennemført en informationsindsats i oktober-november 2015 med en film på facebook og test om, hvordan man undgår svindel på nettet. Formålet med kampagnen har været at højne bevidstheden om sikker adfærd på nettet med fokus på bl.a. phishing og sikre passwords.

Styrke indsatsen på borger.dk

I forbindelse med kampagnen blev der lagt en test sikker adfærd på nettet på borger.dk. Borger.dk indeholder endvidere en række artikler om internetsikkerhed, identitetstyveri, gode råd, e-læring og quiz mv. 

Informationsindsats om cyber- og informationssikkerhed i folkeskolen

I samarbejde med KMD, Outpost24, Rådet for digital sikkerhed, Medierådet for børn og unge m.fl. er der i 2015 blevet undervisningsmateriale rettet mod folkeskoleelever i 5.-6. klasse. Projektets vision er, at børn og unge i Danmark igennem målrettet indsats tidligt får støbt fundamentet for trygt at kunne færdes i den digitale verden. Materialet henvender sig til både børn, lærere og forældre, da de alle spiller en nøglerolle i undervisningen.

I efteråret 2015 blev undervisningsmaterialet afprøvet på 300 5.-6. klasse. I 2016 ventes det udbudt til hele landet. 

Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med lærerfaglige og pædagogiske eksperter samt repræsentanter for eleverne selv.