Fællesoffentlig koordinering af informationssikkerhed

Fællesoffentlig koordinering af informationssikkerhed skal hjælpe den offentlige sektor til en mere systematisk og ensartet tilgang til informationssikkerhed.

I efteråret 2015 har Digitaliseringsstyrelsen etableret fællesoffentlig koordination på ledelsesniveau. Dette indebærer, at der er oprettet et råd om informationssikkerhed med deltagelse af centrale statslige aktører og kommuner og regioner.

Formålet med rådet er at sikre, at der deles viden om håndtering af informationssikkerhed og samles erfaringer om hændelser, trusler mv.

Læs mere om Forum for fællesoffentlig koordinering af informationssikkerhed på digst.dk.