Klare juridiske rammer for digital forvaltning

Postkassen står måske stadig ved vejen, men posten fra det offentlige kommer nu i borgerens digitale postkasse. Den offentlige sagsbehandling er i mange tilfælde blevet digital, og det danske samfund har bevæget sig ind i en digital tidsalder.

Digitalisering og ny teknologi giver mulighed for større gennemsigtighed i den offentlige sagsbehandling, bedre borgerservice og en mere effektiv offentlig sektor. Lovgivningen hindrer imidlertid på nogle områder, at de digitale muligheder udnyttes. Love og regler skal tilpasses den digitale tidsalder. Lovgivningen skal gøres digitaliseringsklar.

Hvad er digitaliseringsklar lovgivning?

Digitaliseringsklar lovgivning indebærer, at lovgivningen muliggør digital understøttelse eller automatisering af administrative arbejdsgange, skaber rammerne for sammenhængende digitalisering på tværs af myndigheder og ikke forhindrer myndigheder i at udvikle den offentlige service ved hjælp af ny teknologi.

Et eksempel på, at arbejdsgangene gøres digitale og lovgivningen gøres digitaliseringsklar, er, at forkyndelser fremadrettet skal ske digitalt. Når en borger fremover skal have besked om at møde i retten, vil det i hovedreglen ske digitalt i borgerens digitale postkasse. Kun i de tilfælde, hvor borgeren ikke åbner sin digitale post eller svarer på telefonopkald fra retten, vil beskeden blive forkyndt fysisk af en stævningsmand eller politibetjent.

Udvalg om klare juridiske rammer for digital forvaltning

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der etableret et stående udvalg i regi af Digitaliseringsstyrelsen, som skal bidrage til, at de tværgående juridiske rammer og den digitale dagsorden spiller sammen på bedst mulig vis. Udvalget skal udarbejde løsninger til, hvordan tværgående juridiske udfordringer, som myndigheder oplever i forbindelse med implementering af initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kan håndteres. Som det første tager udvalget fat på at undersøge hvordan en række grundlæggende forvaltningsretlige principper som partshøring, vejledningspligt og tilstrækkelig sagsoplysning kan tilgodeses på en hensigtsmæssig måde i en digital verden.

Læs mere om det stående juridiske udvalg her.