Fællesoffentligt porteføljesekretariat

Et fællesoffentligt porteføljesekretariat understøtter styregruppen i udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

I forbindelse med udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL er der etableret et fællesoffentligt porteføljesekretariat, der sekretariatsbetjener og understøtter porteføljestyregruppens arbejde. 

Læs mere om den fællesoffentlige porteføljestyregruppe

Ud over at drøfte dagsordener og materiale med formandskabet forud for møder, understøtter sekretariatet løbende opfølgningen på fremdrift. 

Porteføljesekretariatet udarbejder statusrapporteringer og beslutningsoplæg på grundlag af faste afrapporteringer og løbende dialog med landsdelsprogrammer og kommunale, regionale og statslige parter.

Sekretariatets medarbejdere

Det fællesoffentlige porteføljesekretariat er fysisk placeret i Digitaliseringsstyrelsen og består af deltagende medarbejdere fra KL, Danske Regioner, Digitaliseringsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. 

Susanne Duus
Sekretariatsleder
M: sud@digst.dk 
T: 3395 1050 
Mathias Diop Christiansen
Sundheds- og Ældreministeriet
M: mach@sum.dk              
T: 2569 9413
Mette Myrhøj Jensen
Digitaliseringsstyrelsen
M: memyj@digst.dk 
T: 4178 2388 
Nicolai Sundstein
Digitaliseringsstyrelsen
M: nicsu@digst.dk
T: 4178 2060
Sine Mainz
Danske Regioner
M: sim@regioner.dk              
T: 6124 2579 
Poul Erik Kristensen
Kommunernes Landsforening
M: prk@kl.dk
T: 3370 3156
Linn Boesgaard
Digitaliseringsstyrelsen
M: linbo@digst.dk
T: 4178 2426