47,0 mio. kr. skal sikre, at udbredelsen får de bedst mulige vilkår

Statslig finansiering af blandt andet en række projekter skal sikre, at forudsætningerne for udbredelsen er på plads.

Som en del af udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er der afsat 47,0 mio. kr. på finansloven. Midlerne finansieres af Fonden for Velfærdsteknologi og skal blandt andet finansiere en række forudsætningsprojekter og et fællesoffentligt porteføljesekretariat.

For en nærmere beskrivelse af de afsatte statslige midler se nedenstående tabel:

Projekter som finansieres 

 1. Beregning af business case 1,0 mio. kr.
  Ansvarlig myndighed: Digitaliseringsstyrelsen

 2. Projekt vedr. sundhedsfaglige retningslinjer 80.000 mio. kr.
  Ansvarlig myndighed: Sundhedsstyrelsen

 3. Projekt vedr. modning af infrastruktur i alt 23,3 mio. kr.
 • Modning af NSP 
  Ansvarlig myndighed: Sundhedsdatastyrelsen 
 • Modning af KIH-databasen 
  Ansvarlig myndighed: Medcom
 • Integration KIH til EOJ, LPS og Sundhed.dk 
  Ansvarlig myndighed: Medcom
 • Reserve til integration til EPJ 
  Ansvarlig myndighed: Medcom 
 • Modning af OpenTele 
  Ansvarlig myndighed: Region Midtjylland
    4. Projekt vedr. service- og logistikfunktioner 2,7 mio. kr. 
        Ansvarlig myndighed: KL og Danske Regioner

    5. Fælles udbud af telemedicin 5,3 mio. kr.
        Ansvarlig myndighed: Region Midtjylland

    6. Fællesoffentligt porteføljesekretariat 2,7 mio. kr. årligt. 
        Ansvarlig myndighed: Digitaliseringsstyrelsen

    7. Eksterne reviews 1,0 mio. kr. årligt fra 2017-2019.
        Ansvarlig myndighed: Fællesoffentlig porteføljestyregruppe


Beløb 
Beløb