Økonomien i telemedicin til borgere med KOL

Forskningsresultater fra TeleCare Nord viser, at der er behov for at målrette telemedicin til borgere med svær KOL, hvis der på den korte bane både skal opnås patientnære og sundhedsøkonomiske effekter.

Forskningsresultater: Telemedicin skal målrettes

TeleCare Nord har tilknyttet fire ph.d.’er fra Aalborg Universitet, herunder en ph.d., som har set på de sundhedsøkonomiske effekter ved telemedicin til borgere med KOL.

Resultaterne fra TeleCare Nord viser, at telemedicin til patienter med KOL skal målrettes, hvis man både vil have en økonomisk gevinst og en effekt i kvalitetsjusterede leveår. Kvalitetsjusterede leveår er et samlet mål for, hvor længe man lever og hvor godt man har det, mens man lever. Målrettes det telemedicinske tilbud til patienter, der har svær KOL (dvs. KOL-patienter i GOLD-gruppe 3), kan man både opnå en effekt målt i kvalitetsjusterede leveår og samtidig opnå en økonomisk besparelse. Besparelsen er cirka 7.000 kroner per patient om året.

Derudover viser resultaterne fra TeleCare Nord, at telemedicin giver en gevinst i kvalitetsjusterede leveår, til langt hovedparten af patienterne, men gevinsten er forbundet med ekstra omkostninger i størrelsesordenen kr. 5.400 per borger om året, hvis man giver telemedicin til alle patienter med KOL og ikke målretter tilbuddet. 

Konsolideret business case

På baggrund af forskningsdata fra TeleCare Nord er der blevet beregnet en konsolideret business case, der erstatter den foreløbige, som blev beregnet i foråret 2015. Den nye business case kvalificerer det økonomiske potentiale og stratificerer anvendelse af telemedicin på de mest oplagte subgrupper af patienter med KOL. 

Læs mere om den nye konsoliderede business case 

Landsdelsprogrammerne i udbredelsen vælger selv den endelig KOL-målgruppe, som skal tilbydes telemedicin. Landsdelsprogrammerne kan skele til den nye konsoliderede business case samt de sundhedsfaglige retningslinjer, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. 

Læs om forudsætningsprojektet vedr. sundhedsfaglige retningslinjer