Positive patientnære effekter

Et forskningsprojekt fra TeleCare Nord viser, at telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL har positive patientnære effekter.

Som led i storskalaprojektet TeleCare Nord har Pernille Lilholt fået et ph.d.-stipendium til at belyse patientnære effekter ved telemedicin samt brugervenligheden af den telemedicinske løsning. 

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i TeleCare Nords randomiserede, kontrollerede studie, hvor KOL-patienter i Region Nord er blevet delt op i en interventions- og kontrolgruppe. Ph.d.-studiet bygger blandt andet på spørgeskemaundersøgelser i de to grupper og viser overordnet, at der er en række positive patientnære effekter ved telemedicin til borgere med KOL.  

Øget tryghed, fleksibilitet og kontrol med egen sygdom

Telemedicin muliggør, at borgere med KOL kan måle sine værdier i eget hjem og videresende data til en kommunal sundhedsperson, der monitorerer udviklingen i sygdomstilstanden. Hele 71 procent af borgerne oplever større tryghed med telemedicin, og 26 procent fortæller, at de oplever en højere grad af frihed, da de selv kan foretage målingerne. 

Forskningsprojektet viser desuden, at telemedicin bidrager til borgernes forståelse og mestring af egen sygdom. 61 procent svarer, at de oplever øget kontrol med deres sygdom, da telemedicinen gør dem i stand til at reagere på sygdomsforværringer, og de bliver mere opmærksomme på symptomer.

Livskvalitet

KOL er en kronisk sygdom, og borgere med KOL oplever desværre ofte, at de mister livskvalitet i takt med, at deres sygdom forværres. Forskningsresultaterne viser, at det også gør sig gældende for borgerne i TeleCare Nord-projektet, men at livskvaliteten falder mindre hos de borgere, der modtager telemedicinsk behandling. For subgruppen af patienter med svær KOL indikerer resultaterne en positiv effekt på livskvaliteten sammenlignet med kontrolgruppen. Denne forskel er dog ikke statistisk signifikant. 

Selvom forskningsresultaterne indikerer, at borgere med telemedicin har lidt lavere blodtryk over tid, er de resterende fysiologiske målinger ens for interventions- og kontrolgruppen. Telemedicin påvirker således primært den oplevede livskvalitet.

Brugervenlighed

Når der tilbydes telemedicinske løsninger, er det centralt, at brugervenligheden er god, og forskningsprojektet har derfor testet dette ved hjælp af bruger- og eksperttests. Resultaterne viser, at 88 procent af borgerne synes, at det er nemt at bruge den telemedicinske løsning, og de er generelt positive og tilfredse med løsningen. 

Pernille Lilholt har udgivet følgende publikationer i forbindelse med hendes ph.d.: 

  • Om patientnære effekter: Exploring user experience of a telehealth system for the Danish TeleCare North trial
  • Om patientnære effecter: Specific technological communication skills and functional health literacy have no influence on self-reported benefits from enrollment in the TeleCare North trial
  • Om brugervenlighed: User satisfaction and experience with a telehealth system for the Danish TeleCare North trial: a think-aloud study
  • Om brugervenlighed: A heuristic evaluation of a telehealth system from the Danish TeleCare North trial
  • Om brugervenlighed: A iterative, mixed usability approach applied to the Telekit system from the Danish TeleCare North trial
  • Om livskvalitet: Telehealthcare for patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease: Effects on health-related quality of life – Results from the Danish “TeleCare North” cluster-randomised trial 
  • Ph.d.-afhandling: Evaluation of a telehealthcare intervention for patients with COPD: health- and patient-related evaluation of the Danish TeleCare North trial